Saturday, August 31, 2013

Perspektif Perkembangan Kognitif Kanak-Kanak Bermain

Mengikut pandangan perkembangan kognitif kanak-kanak secara individu membina pengetahuan terhadap dunia menerusi interaksi dengan insan, objek dan peralatan (Piaget:1952). Apabila kanak-kanak ini semakin peka, mereka akan mengamalkan menggunakan apa yang dia tahu. Oleh itu kanak-kanak itu bermain merupakan cerminan terhadap keupayaannya. Menerusi main kanak-kanak menguji idea baru dan tingkahlaku. Kesimpulannya main daripada pandangan perkembangan perspektif adalah untuk keseronokna dan mengadaptasi atau belajar.

No comments:

Post a Comment