Tuesday, May 6, 2014

Boneka dan Kanak-Kanak

Kanak-kanak gemar menonton persembahan boneka sama ada secara pementasan formal mahu pun secara bersahaja sewaktu di taska dan tadika. Kanak-kanak menggunakan boneka sebagai rakan imajinasi. Persembahan boneka tidak perlu menggunakan banyak watak. Watak-watak yang keluar di pentas memadai dua atau tiga watak sahaja. Setiap watak perlu menggerakkan ketika berdialog dan mengikut giliran tujuannya tidak mengelirukan penonton kanak-kanak.