Sunday, August 18, 2013

Pendidik Dan Pemilihan Nilai

Selalunya seseorang memilih kerjaya disebabkan terdapat persamaan antara nilai dalam diri dan bidang yang diceburinya. Apabila kita telah mengenalpasti nilai pendidikan awal kanak-kanak, kita telah berubah dari pemikiran secara peribadi atau individu kepada komitmen pemikiran yang lebih luas tentang nilai pendidik awal kanak-kanak secara umuma adalah lebih penting. Pengabungan nilai peribadi dengan nilai profesional yang boleh dinyatakan dan dikongsikan. Cara yang terbaik pengalaman peribadi dalam memupuk perkembangan kanak-kanak dari sehari ke sehari secara aktif menerapkan dan menyokong nilai utama dalam pendidikan.

No comments:

Post a Comment