Monday, August 26, 2013

Strategi Susun Atur Persekitaran

Matlamat asas susun atur persekitaran bertujuan meningkatkan minat kanak-kanak di dalam persekitaran yang dikhaskan untuk berkomunikasi. Persekitaran boleh diurus dan diatur untuk mendorong kanak-kanak meminta dan mengkritik. Selain daripada itu persekitaran dapat memberi sokongan pengajaran bahasa oleh orang dewasa. Berikut adalah langkah menggunakan persekitaran untuk meningkatkan penguasaan bahasa: 
1. Menumpukan kepada pebmbinaan bahasa sebagai sebahagian rutin kanak-kanak.
2. Menyediakan kemudahan bahan dan aktiviti yang menarik. 
3. Menyediakan model orang dewasa dan rakan sebaya yang boleh menggalakkan kanak-kanak menggunakan bahasa dan membuat percubaan bertindakbalas.
4. Membina hubungkait antara bahan dan penggunaan bahasa.

No comments:

Post a Comment