Saturday, August 3, 2013

Pendidik Perlu Menjaga Keperluan Diri

Tanggungjawab pertama sebagai pendidik adalah untuk menjaga keperluan kanak-kanak namun keperluan diri juga perlu dijaga. Sebenarnya pendidik dalam waktu yang sama perlu memberi perhatian pada diri iaitu menjaga diri, menjaga tenaga dan komitmen. Pendidik tidak boleh melakukan tugasan jika tidak dalam keadaan yang terbaik. Bagi menyelesaikan tanggungjawab dengan tugasan yang mencabar mengajar kanak-kanak kecil pendidik perlu berada tahap fizikal yang baik dan emosi yang sihat. Pendidik perlu merasakan dirinya dihargai, hubungan yang bermakna dengan orang lain, ransangan intelektual dan kerja yang dilakukan  berbaloi.

No comments:

Post a Comment