Tuesday, March 13, 2018

Memupuk gaya hidup perihatin

Perihatin adalah satu sikap yang perlu dipupuk sejak dari awal iaitu di peringkat kanak-kanak. Peranan ibu bapa bukan sahaja mendidik tetapi juga memupuk anak-anak bersikap perihatin terhadap kehidupan di persekitarannya. Malahan keperihatinan terhadap persekitaran juga perlu diberi perhatian. bermula dengan mejaga kebersihan diri, persekitaran rumah kelihatan bersih, menjaga haiwan peliharaan dan sebagainya. Sikap perihatian perlu dijadikan amalan dan gaya hidup yang sihat. Kita mahukan persekitaran yang bersih tetapi dalam diri tidak mempunyai sikap perihatin untuk bersama menjaga kebersihan. Apabila kesedaran keperihatinan ini menjadi sikap amalan maka kita tidak akan lagi melihat kekotoran sampah sarap, penaniayaan terhadap haiwan berlaku, menjaga harta awam, bertimbang rasa sesama insan dan saling membantu.


Tuesday, March 6, 2018

Buku tanpa teks asas membaca

Ramai yang tidak sedar bahawa buku tanpa teks sebenarnya dapat mendorong minat membaca. Kanak-kanak yang belum mempunyai kemahiran membaca atau mengenal huruf sebaik-baiknya diperkenalkan dengan buku tanpa teks. Ilustrasi pada buku tanpa sebarang perkataan sudah dapat menceritakan dan memberi maklumat yang terperinci kepada pembaca kanak-kanak. Artikal ini membicarakan peranan buku tanpa teks untuk panduan ibu bapa dan guru yang terlibat dalam pendidikan awal kanak-kanak.