Wednesday, August 28, 2013

Pembelajaran Sambil Bermain

Pembelajaran sambil bermain (Playful learning) bertujuan untuk menarik minat kepada keadaan semulajadi main yang biasa dalam kehidupan kanak-kanak. Orang dewasa yang mengajar dan mendidik kanak-kanak boleh menarik perhatian kanak-kanak menggunakan pendekatan ini. Kanak-kanak secara fitrahnya memang suka bermain dan menerusi main mereka tidak merasa tertekan apabila mempelajari sesuatu menerusi unsur main.

No comments:

Post a Comment