Monday, August 12, 2013

Peringkat 1: Bertahan

Tahun pertama pendidik kanak-kanak mengajar adalah masa untuk membina kemahiran untuk diaplikasi semasa latihan ke dunia pendidikan sebenar di bilik darjah. Kebanyakan guru berhadapan dengan cabaran menerusi tugasan mengajar. Inspirasi yang memberi ransangan, bantuan teknikal dan sokongan seseorang yang memahami situasi pengajaran menjadi amat bernilai semasa di peringakt ini.

No comments:

Post a Comment