Friday, August 2, 2013

Bidang Kuasa Pendidik

Peranan pendidik di taska dan tadika secara tidak langsung masyarakat memberikan bidang kuasa: berhak melaksanakan kuasa, memberi arahan, mengharapkan kepatuhan, membuat keputusan dan mengambil tindakan. Paling banyak sumber kuasa pendidik adalah pada kedewasaannya. Ini disebabkan pendidik lebih besar, kuat dan berumur, kanak-kanak mengiktiraf kuasa pendidik berhak untuk mengarah. Bidang kuasa pendidik ialah diperkukuhkan dengan pengalaman dalam mengajar dan menerusi keputusan dan komitmen.

No comments:

Post a Comment