Tuesday, August 13, 2013

Peringkat 2: Memperkukuhkan

Apabila peringkat bertahan di kelas telah dilalui (setelah dua hingga empat tahun), biasanya pendidik ingin memberikan apa yang diketahuinya untuk membina lebih pendekatan yang peribadi semasa mengajar. Semasa inilah mereka mendapatkan bantuan daripada rakan setugas dari segi penasihatan dan bimbingan yang dapat membantu kerjayanya.

No comments:

Post a Comment