Wednesday, September 5, 2018

Menjaga kebersihan alam dan ekologi

Menjaga kebersihan persekitaran dan ekologi perlu dipupuk semasa kanak-kanak masih kecil. Tabiat memunggut sampah dan memulihara alam semulajadi akan berkekalan jika dididik sejak kecil lagi. Orang dewasa perlu menjadi model kepada kanak-kanak kecil supaya mereka dapat menghayati penjagaan dan pengurusan pemuliharaan alam sekitar akan memberi faedah kepada manusia dan kehidupan di sekeliling kita.