Wednesday, August 21, 2013

Tanggapan Awal Perkembangan Pendidikan Kanak-kanak (1)

Peringkat terawal falsafah pendidikan awal kanak-kanak secara traditional menyatakan bahawa kanak-kanak sebagai pembelajar yang aktif (active learner). Mereka mempercayai kanak-kanak boleh;
- berkemahuan bergerak untuk melibatakan kepada sesuatu perkara, biasanya dengan kanak-kanak lain (digalakkan dengan tujuan dan berfikiran kreatif)
- membuat pilihan utama - memilih dikalangan pelbagai yang bermanfaat aktiviti yang hidup ("hidup" bermaksud kanak-kanak tidak memilih hanya kepada kertas tugasan atau helaian kerja semata-mata).
....bersambung.

No comments:

Post a Comment