Wednesday, November 30, 2011

Aktiviti Mendengar Kritikal

Mendengar kritikal memerlukan kanak-kanak mengingat semula apa yang pernah didengar dan menerangkannya, memikirkan dan memberi tindakbalas. Aktiviti ini dapat membina kemahiran timbang rasa. Kanak-kanak berupaya untuk menimbangkan sesuatu yang baru bertentang dengan apa yang telah diketahui dan dirasa dan bersemangat untuk membincangkan perbezaannya. Ada juga kanak-kanak yang suka memberi pendapat dan berkongsi pemikirannya. Terdapat juga kanak-kanak yang mendiamkan diri menyimpan pandangannya. Orang dewasa hendaklah mendorong kanak-kanak ini untuk terlibat sama dengan memberi peluang untuk bercakap apa yang difikirkannya.

Aktiviti yang dicadangkan sesuai dan boleh melibatkan kanak-kanak berfikir secara kritikal;
 • masalah untuk dibincangkan dan penyelesaian diberi dan dinilai.
 • kemungkinan mendatangkan hasil atau meneka secara spontan.
 • kebenaran atau membuat suatu dipercayai dengan menunjukkan menggunakan kriteria.
 • minat dan bukan kegemaran seseorang boleh dibincangkan.
 • memilih secara kumpulan dan diberi pandangan hasil yang diperolehi.
 • kesilapan yang ditemui.
 • menjangka perasaan orang lain.
 • penemuan ketidaktetapan.

Tuesday, November 29, 2011

Aktiviti Mendengar Menghargai

Mendengar menghargai berhubung dengar mendengar yang tidak berat apabila keseronokan atau bersantai menjadi keutamaan. Mendengar rakaman, mendengar pengalaman kehidupan, menggunakan latarbelakang muzik mengiringi lagu kanak-kanak merupakan antara aktiviti yang boleh dilaksanakan. Terdapat aktiviti mendengar menghargai membina mod, menyentuh perasaan dan menambahkan dimensi pengalaman. Aktiviti mendengar menghargai termasuklah;
 • pergerakan muzik
 • membincangkan muzik, rentak dan bunyi
 • bercakap tentang bunyi yang digemari
 • bercakap tentang kegembiraan, kesedihan, atau rasa kecindan tentang bunyi yang dihasilkan.
 • hentak, tepuk atau bergerak ikut muzik atau nada pertuturan

Kanak-kanak sememangnya suka menyanyi. Secara tidak langsung membina perbendaharaan perkataan, memupuk kepekaan deria nada dalaman, membina kesedaran tentang nada suara dan intonasi, memahami konsep bahasa seperti lantang, lembut, cepat dan perlahan. Menyanyi dapat membina kemahiran ayat dan mengingat. Apabila kanak-kanak belajar sebarang lagu, mula-mula mereka akan belajar perkataan, kemudian rentak dan element yang lain. Lagu tradisional mengandungi banyak permainan suara dan pengulangan melodi dan corak nada. Muzik adalah membina bahasa.

Monday, November 28, 2011

Aktiviti Mendengar Bertujuan

Aktiviti mendengar bertujuan adalah untuk melatih dan meningkatkan keupayaan kanak-kanak mengikut arahan, melaksanakan tugasan dan bertindakbalas bersesuaian berdasarkan arahan. Gunakan tiga kaedah untuk kanak-kanak menguasai kemahiran mendengar bertujuan:
 1. Beritahu kanak-kanak apa yang anda akan katakan.
 2. Beritahu kanak-kanak.
 3. Beritahu kanak-kanak apa yang telah anda telah katakan.
Contoh:
 1. "Saya akan beri kamu pensil, dan beritahu kamu di mana kamu boleh ambil."
 2. "Ambil pensil di bilik guru, Cikgu Sarah, dan balik semula ke kelas kita."
 3. "Ambil pensil serah kepada Cikgu Sarah dan balik semula."
Mendengar bertujuan memerlukan penumpuan. Orang dewasa hendaklah menyatakan dengan jelas,"apa yang dikatakan akan datang adalah penting" dengan nada dan suara yang diucapkan menyenangkan serta menarik minat kanak-kanak untuk mendengarnya. Kenyataan seperti," Kamu mungkin ingin tahu bagaimana," atau "Kamu dengar betul-betul untuk mengetahui," atau "Jika anda mahukan giliran, perhati dan dengar," mungkin boleh memberi motivasi kanak-kanak untuk mendengar dengan penuh perhatian.

Sunday, November 27, 2011

Jenis Mendengar

Mendengar berlaku berbagai cara. Ada orang mendengar bukan untuk pengetahuan tetapi mungkin mendengar bunyi sebab ia menyenangkan. Kanak-kanak juga mendengar tetapi tidak memahami. Mereka mungkin terlepas mendengar sesuatu bunyi yang berbeza atau mendengar tanpa membuat penilaian apa yang didengar. Mendengar melibatkan pelbagai kemahiran dan tahap. Guru dan ibu bapa hendaklah perihatin untuk menyediakan peluang pelbagai kemahiran mendengar.

Mendengar menghargai: Kanak-kanak merasa seronok dan terhibur mendengar muzik, sajak dan cerita. Elok memulakan mendengar cara ini kerana ia pasif tetapi personal kepada setiap kanak-kanak.

Mendengar bertujuan: Kanak-kanak mengikut arahan dan memberi tindakbalas.

Mendengar membezakan: Kanak-kanak menajdi semakin peka terhadap perubahan nada dan kelantangan. Bunyi menjadi perbezaan di persekitaraan. Seterusnya kanak-kanak dapat membezakan bunyi pertuturan.

Mendengar kreatif: Imaginasi kanak-kanak dan emosinya diransang oleh pengalaman mendengar. Perluahan pemikiran secara spontan dan bebas menerusi perkataan atau aksi , atau kedua-duanya sekali.

Mendengar kritikal: Kanak-kanak memahami, menilai, membuat keputusan dan mencerna pandangan. Bagi menggalakkan mendengar kritikal, guru atau ibu bapa mungkin boleh bertanya soalan seperti berikut; " Apa yang akan terjadi bila kita bercakap serentak?" ayau " apa yang akan terjadi bila setiap orang mahu bermain dalam pondo-pondok kecil pada masa yang sama?" Kanak-kanak akan berfikir menerusi tindakbalas, membuat keputusan yang logik untuk menyelesaikan masalah dan memberi pandangan.

Monday, November 21, 2011

Menjaga Perasaan Kanak-Kanak Yang Mencelah

Kanak-kanak yang mencelah semasa orang dewasa bercakap atau untuk membincangkan sesuatu perkara hendaklah diberi perhatian. Kanak-kanak ini jujur menyatakan idea yang terlintas dipemikirannya untuk dikongsikan bersama dan tidak sabar menunggu dikhuatiri akan terlupa. Berikut contoh cara memberi perhatian yang mungkin boleh dijadikan panduan supaya kanak-kanak terus mendapat mengalakkan menyumbang idea:
Situasi:
Orang dewasa sedang bercerita tentang seekor monyet memanjat pokok pisang.

Kanak-kanak: "Kucing saya memanjat pokok."

Orang dewasa: "Ali, saya pernah nampak kucing memanjat pokok."
Orang dewasa memberi penghargaan jangka pendek.

Orang dewasa: "Kucing Ali memanjat pokok dan monyet memanjat pokok pisang memakan pisang."
Orang dewasa memberi penghargaan tetapi merujuk pendengar lain kepada
tajuk cerita asal.

Orang dewasa: "Ali awak boleh memberitahu saya tentang kucing anda memanjat pokok sebaik sahaja cerita ini selesai."
Orang dewasa mengasingkan perbincangan kemudian.Sunday, November 20, 2011

Menangani Mencelah Percakapan

Kanak-kanak selalu mencelah semasa orang dewasa merancang aktiviti. apabila idea timbul, kanak-kanak mahu berkongsi. Kanak-kanak mencelah boleh diandaikan mereka ingin terlibat secara jujur dan berminat, atau bertindakbalas kepelbagaian pemikiran yang tiada hubungan.Orang dewasa sepatutnya memberi perhatian terhadap gangguan mencelah, terima, dan maklumkan untuk meredakan supaya menunggu kerana ada orang lain sedang bercakap dan giliran akan tiba untuk bercakap.

Saturday, November 19, 2011

Melentur Buluh Biar Semasa Rebung

Semua ibu bapa mengimpikan anak-anaknya cemerlang dalam akademik dan melanjutkan pengajian di menara gading. Kecemerlangan akademik merupakan salah satu kejayaan dalam hidup. Banyak perkara lain yang perlu ditempuhi untuk meneruskan kehidupan. Sekiranya tidak berjaya dalam akademik ada cara lain untuk berjaya menempuhi kehidupan. Memberi didikan anak-anak dengan memberi kefahaman potensi dirinya dan membuat pilihan akan keupayaan mengikut tahap kemampuan dan minat adalah lebih baik secara tidak langsung dapat meningkatkan keyakinan diri. Mulakan mendidik diperingkat seawal usia sebelum ke persekolahan formal. Kata orang ,"Melentur buluh biar semasa rebung."

Ibu bapa hanya memberi dorongan dan galakkan bukan memaksa dan menentukan kerjaya masa depan. Pendedahan awal tentang kerjaya adalah penting untuk memupuk minat dan memahami keupayaan diri. Kegagalan hendaklah diangap proses pembelajaran bukan sebagai halangan.

Thursday, November 17, 2011

Menyambung dan Penutupan

Pendidik kanak-kanak menggunakan aktiviti kemahiran berbahasa dengan menggunakan teknik menyambung. Teknik menyambung bermaksud orang dewasa menyambung maklumat kanak-kanak dengan maklumat baru, menambah maklumat berkaitan dengan maklumat kanak-kanak atau memberi makna.
Contoh teknik menyambung:
Kanak-kanak: " Air tumpah"
Orang dewasa: "Ya, tangan Sarah terlanggar cawan lalu tumpah."

Ramai juga pendidik kanak-kanak menggunakan teknik interaksi konventional yang dikenali sebagai teknik penutupan untuk aktiviti kemahiran berbahasa. Teknik penutupan bermaksud kanak-kanak meneka secara lisan dan melengkapkan atau mengisi ayat yang diberi oleh guru. Guru bercakap dan berhenti sejenak dan kanak-kanak melengkapkannya.
Contoh teknik penutupan:
Orang dewasa: "Tikus bersembunyi di belakang...."
Kanak-kanak meneka: " pintu." "almari".

Tuesday, November 15, 2011

Pengembangan Bahasa

Salah satu teknik mengajar bahasa yang boleh meningkatkan kemahiran berbahasa kanak-kanak ialah memberi teladan atau contoh tatabahasa mudah atau mengisi perkataan yang tiada dan melengkapkan ayat mudah. Apabila menggunakan pengembangan bahasa, orang dewasa bertindakbalas pada kanak-kanak dengan mengembangkan ayat yang dinyatakan oleh kanak-kanak. Contohnya semasa kanak-kanak berkata, "Sejuk" mungkin boleh diikuti dengan "Hari hujan di luar." Pengembangan bahasa hendaklah berdasarkan tindakbalas dan tertumpu kepada apa yang dialami oleh kanak-kanak. Seterusnya orang dewasa boleh menggalakkan kefahaman terhadap makna perkataan atau mencetuskan minat dengan memberi atau mencadangkan idea untuk mendalami lebih jauh lagi perkara yang dibincangkan.

Monday, November 14, 2011

Percakapan Penerangan

Percakapan penerangan (explainatory talk) perbualan yang cuba penutur untuk membina hubunga anatara objek, peristiwa, konsep atau kesimpulan bertujuan untuk memahamkan pendengarnya. Guru atau orang dewasa biasanya menerangkan apa yang difikirkan dan tindakkannya terhadap kanak-kanak, menyediakan maklumat sebagai tindakbalas kepada komen kanak-kanak atau soalan yang dikemukakan oleh kanak-kanak.

Contoh:
"Bongkah kayu hendaklah disimpan di rak. Kita boleh tahu tempat untuk mencarinya apabila kita perlukan dan tiada ada sesiapa pun yang terjatuh sebag terlanggarnya."

Sunday, November 13, 2011

Orang Dewasa Sebagai Model Pertuturan Kanak-Kanak

Orang dewasa khususnya ibu bapa dan guru bukan sahaja sebagai model pertuturan tetapi termasuk sikap dan tingkahlaku untuk mendengar, menulis dan membaca. Kanak-kanak memerhati dan mendengar akan penggunaan tatabahasa orang dewasa dari segi nada sebutan dan bentuk ayat yang digunakan. Kanak-kanak akan meniru dan menggunakan orang dewasa sebagai contoh. Pertimbangkan cara yang berlainan dan persamaan untuk orang dewasa berinteraksi secara lisan dengan kanak-kanak. Cuba bezakan cara orang dewasa berinteraksi dengan kanak-kanak yang membina pertuturan secara konstruktif.
Contoh A:
Kanak-kanak: "Adik menangis."
Orang dewasa: " Ya, adik menangis."

Contoh B:
Kanak-kanak: "Adik menangis."
Orang dewasa: "Awak dengar adik menangis?"
Kanak-kanak: "Ya, ya."
Orang dewasa: "Mungkin dia lapar dan minta susu."
Kanak-kanak: "Nak botol."
Orang dewasa: "Cuba tengok, saya letakkan botol di mulutnya."
Kanak-kanak: "Adik lapar."
Orang dewasa: "Ya, dia menghisap susu. Susu masuk ke dalam mulutnya. Tengok, susu hampir
habis."

Thursday, November 10, 2011

Perkembangan Kognitif: Bahasa Dan Pemikiran Kanak-Kanak

Ramai pendidik mengakui bahasa dan pemikiran berkaitrapat. Kebanyakan pengkaji percaya kanak-kanak termasuk kanak-kanak taska berupaya belajar perkara yang telah diajar. Alasannya perkembangan kognitif kanak-kanak dan darjah pembelajaran berterusan telah disalah anggap bahawa kanak-kanak belajar dalam aktiviti harian dan bermain. Kajian mengatakan orang dewasa tidak boleh mengandaikan bahawa kanak-kanak hanya menerima sahaja apa keperluan pengetahuan daripada persekitaran, sebaliknya orang dewasa boleh menyediakan "pendidikan mesra" membina kemahiran bahasa dan kefahaman asas angka.

Semasa otak kanak-kanak berkembang, ia menstruktur pengalaman. Pengalaman mengubah pemikiran dan jika ada perubahan akan diubahsuai mengikut cara pengalaman baru yang memberi kesan kepada otak. Kanak-kanak yang kehidupannya berpandangan pasif (menerusi media eletronik) yang sepatutnya sebagai pendengar aktif (meneroka dan pertuturan) akan mempunyai kekurangan dua kebolehan iaitu analisis deria pendengaran (auditoriy) dan logikal serta urutan kemahiran menyatakan sebab musabab (reasoning).

Wednesday, November 9, 2011

Aktiviti Kemahiran Tanggapan Motor

Peranan ibu bapa dan pendidik awal kanak-kanak memberi pendedahan kemahiran tanggapan motor (perceptual-motor skill) secara menyeluruh bukan hanya tertumpu kepada satu komponen sahaja. Pengalaman hendaklah meliputi deria yang memberi pendedahan membezakan. Contohnya:
Membezakan visual:
panjang, pendek
Bahan dan peralatan:
reben, tali, kayu

Membezakan pendengaran:
senyap, bising
Bahan dan peralatan:
tin kosong, tin berisi pasir

Membezakan Permukaan
kasar, halus
Bahan dan peralatan:
kertas pasir, kapas

Membezakan rasa:
manis, masin
Bahan dan peralatan:
gula, garam

Membezakan bau:
Mengenalpasti objek dengan menghidu

Membezakan gerak fizikal:
berlari, berjalan
Bahan dan peralatan:
padang dan alat mainan

Tuesday, November 8, 2011

Kemahiran Tanggapan Motor

Kemahiran tanggapan motor (persceptual-motor skills) atau deria motor didefinisikan sebagai orientasi pengetahuan melalui tindakan. Pada masa di peringkat taska kemahiran perkembangan motor sama pentingnya dengan kemahiran perkembangan bahasa. Kanak-kanak dapat mengingati sesuatu perkara dan berfikir dihubungkan dengan tindakan iaitu aktiviti motor yang melibatkan lima deria. Kebanyakan pendidik awal kanak-kanak percaya bahawa ada hubungkait antara perkembangan mental dengan kemahiran fizikal.

Monday, November 7, 2011

Kemahiran Literasi Visual

Kemahiran literasi visual atau kemahiran mengambarkan merujuk kepada kecekapan sekumpulan gambaran yang dibina menerusi penglihatan dan pada masa yang sama dapat dihubungkan dengan pengalaman deria yang lain. Contohnya seorang kanak-kanak berkata," Sarah tidak datang hari ini." "Kenapa?" guru bertanya. "Dia pakai baju cantik," kanak-kanak lain memberitahu. Sarah keluar pada hari itu memakai pakaian cantik kebetuan dilihat oleh salah seorang rakannya. Kanak-kanak telah membina kemahiran literasi visual cuba menjelaskan tindakan, objek, simbols, semulajadi atau buatan manusia yang boleh dihubungkan dengan persekitarannya.

Kaedah ini membantu kanak-kanak menjelaskan idea menerusi seni grafik, menggunakan pelbagai media dan sistem simbol membolehkan kanak-kanak belajar tentang simbol. contohnya pendekatan Reggio Emilia menggunakan lakaran dan lukisan sebagai konsep literasi visual.

Friday, November 4, 2011

Lakaran Dan Lukisan Kanak-Kanak

Setiap garisan yang dilakar oleh kanak-kanak merupakan maklumat yang ingin disampaikan oleh kanak-kanak. Kanak-kanak taska dan juga tadika keupayaan untuk menghasilkan lukisan masih belum berupaya. Pada peringkat ini lakaran dan lukisan hanya dilihat dari aspek proses bukan penghasilan. Proses yang melibatkan kemahiran motor dan cara kanak-kanak menyampaikan maklumat.


Bunyi Perkataan

Kanak-kanak suka mengulangi bunyi-bunyi haiwan seperti "meow," "booo,". Begitu juga bunyi aksi untuk mainan kenderaan seperti "rooom," "beep". Apabila kanak-kanak bermain anak-anakan akan mengaitkan permainan dramatika dan mengajuk bayi "wa-wa" akan kerap kedengaran. Ketika bermain di luar bergolek dan berlari akan kedengaran bunyi yang dipengaruhi tayangan kartun seperti "zooom" "boom". Kanak-kanak berusia 4 tahun boleh mengenalpasti rima perkataan dan mereka seronok mencipta bunyi dan rima perkataan.

Thursday, November 3, 2011

Kanak-Kanak Taska Berminat Perkataan Yang Berkesan

Tidak semua perkataan oleh kanak-kanak taska dihargai oleh orang dewasa. Memanggil nama, perkataan dan frasa yang bertentangan akan digunakan oleh kanak-kanak taska yang lebih berusia khususnya antara 4 tahun ke 5 tahun untuk menarik perhatian dan reaksi orang dewasa dan kanak-kanak lain. Kanak-kanak membuat penemuan terhadap sesuatu frasa, ayat dan perkataan yang menyebabkan tingkahlaku yang luar biasa kepada orang lain. Mereka secara aktif meneroka dan mempelajari sesuatu yang tidak sesuai dan masa untuk menggunakannya. Kanak-kanak juga mempelajari jenis pertuturan yang memberi kesan atau "nilai impak." Jika sesuatu perkataan itu boleh membuatkan orang dewasa tertawa akan menjadikannya sebagai ganjaran kepada kanak-kanak dan akan menggunakannya berulangkali.

Tuesday, November 1, 2011

Pertuturan Dan TingkahLaku Kanak-Kanak

Terdapat berbagai cara kanak-kanak boleh mengubahsuaikan suara dan bercakap dalam nada atau rentak yang berbeza apabila bercakap dengan orang yang berlainan. Kanak-kanak boleh merengek, berbisik, menukar kadar ketinggian bunyi suara, mengubah jangka masa dan sebutan. Ada kanak-kanak yang membuat penemuan dengan meningkatkan kadar bunyi suara atau mengubah nada boleh memberi kesan kepada tingkahlaku orang lain. Mereka mendapati pertuturan boleh menunjukkan marah atau mengejek dan boleh digunakan secara agresif untuk menyakiti orang lain.

Kanak-kanak taska pula menir pertuturan watak negatif media. Berlagak agresif dilengkapi dengan peniruan pertuturan dan aksi watak di tv, juga boleh menjadi sebahagian jenis permainan. Kanak-kanak ini juga secara sengaja meniru gaya kanak-kanak tatih bercakap untuk mengajuk. Ada pula kanak-kanak yang mendiamkan diri untuk mendapat perhatian orang dewasa.