Thursday, August 22, 2013

Tanggapan Awal Perkembangan Pendidikan Awal Kanak-Kanak (2)

Kanak dipercayai boleh menjadi pembelajar yang aktif apabila;
1. Berinisiatif dan "melakukan" dilingkungan  dalam dan luar persekitaran yng disediakan.
2. Penemuan, membuka dan memasang.
3. Berbincang dengan rakan yang lebih dewasa usianya.
4. Menghadapi cabaran
...bersambung

No comments:

Post a Comment