Saturday, December 31, 2011

Memberi Maklumbalas Semasa Berbual Dengan Kanak-Kanak

Kanak-kanak semasa bercakap selalunya terdapat kejanggalan, patah perkataan tersekat-sekat atau kesalahan percakapan. Orang dewasa hendaklah bersedia untuk memberi maklumbalas pembetulan yang berguna kepada kanak-kanak.Menyelitkan pembetulan semasa kanak-kanak bercakap akan diterima ketika itu juga dan membetulkan dengan, "Ya bongkah hendak diletakkan pada rak almari itu."

Pendidik yang berpengalaman mendengar pada kandungan dan idea disebalik perkataan dan model pembetulan kepada fakta supaya berjalan dengan lancar sehingga kanak-kanak merasakan pertuturannya berguna walaupun terdapat kekurangan. Orang dewasa atau pendidik mesti mengetahui cara untuk menyedarkan, peka komen dan memastikan kanak-kanak akan terus mendapatkan orang dewasa atau pendidik sebagai orang yang bersedia melayani dan menerimanya.

Friday, December 30, 2011

Memahami Konsep Semasa Berkomunikasi Dengan Kanak-Kanak

Orang dewasa bersedia untuk bersama berbual dengan sepenuh hati akan menjadikan kanak-kanak terbuka untuk bercakap dan merasa seronok. Apabila suasana atau mod yang dirancang untuk aktiviti penerokaan, orang dewasa perlu aktif untuk bertanya mendapatkan jawapan, membimbing kanak-kanak menerusi penerokaan dan pernyataan.

Orang dewasa yang memberi penekanan kepada sebab akibat untuk sesuatu peristiwa dan bertanya soalan dan memikirkan dengan pendekatan yang bersistematik menjadi model penerokaan. Berfikir secara terbuka semasa berkongsi aktiviti adalah kaedah yang berguna. Mungkin orang dewasa akan bertanya," Saya sedang berfikir,apa akan berlaku jika bongkah ini diletakkan di tempat itu?" Dalam perbualan, kanak-kanak selalunya akan berurusan dengan realiti apa yang akan berlaku disekeliling mereka. Pertuturan orang dewasa hendaklah berlandaskan kepada konsep.

Thursday, December 29, 2011

Menggalakkan Pertuturan Kanak-Kanak

Ibu bapa dan pendidik merasa risau apabila melihat kanak-kanak kurang bercakap dan ingin mengetahui punca masalah tidak mahu bercakap. Sebenarnya kanak-kanak bersedia untuk bercakap apabila suasana bilik yang sesuai diberi perhatian. Antara ciri bilik yang kondusif untuk memberi peluang kanak-kanak bercakap:
 • suasana bilik yang mesra dan relek/santai, dan kanak-kanak mempunyai pilihan.
 • bertutur adalah sukarela bukan paksaan.
 • jika dalam kelas, kumpulan pertuturan kecil.
 • kumpulan hendaklah mendengar dengan penuh perhatian.
 • sebarang percubaan untuk bercakap adalah digalakkan.
 • kesungguhan dan percubaan bercakap hendaklah diberi penghargaan.

Wednesday, December 28, 2011

Pertuturan Yang Memberi Makna

Pertuturan atau percakapan orang dewasa dengan kanak-kanak hendak digunakan mengikut keadaan dan sesuai dengan masanya. Pertuturan yang bersesuaian ini akan meningkatkan dan merasang perbualan kanak-kanak. Pendidik dan penyelidikan mendapati berlainan fungsi dalam pertuturan manusia. Pertuturan itu berfungsi dalam situasi sosial seperti berikut:
 • pertuturan insturmental untuk memuaskan dan keperluan. Contoh "Saya hendak selepas ini."
 • pertuturan pengawalan membantu kanak-kanak mengawal yang lain. Contoh "Jangan jatuhkan gelas nanti pecah dan hancur menjadi kaca kecil."
 • pertuturan interaksi membina dan mengekalkan hubungan dengan yang lain. Contoh "H," huruf saya. Saya Hilwa. (Kanak-kanak menunjukkan huruf H di carta abjad pada kawannya).
 • pertuturan fungsi peribadi untuk menyatakan dan menegaskan secara peribadi. Contoh "Tolak kayu ini ke dalam dan biarkan dia tenggelam." ( Penerangan kanak-kanak semasa bermain air).
 • pertuturan mengkaji membantu kanak-kanak belajar dan menjelaskan. Contoh "Kamu sebagai bayi yang sedang wuah..wuah.. wuah..."
 • pertuturan imaginasi mencipta imej dan alat berpura-pura/olok-olok. Contoh "Tengok, saya terbang."
 • pertuturan pernyataan yang memaklumkan. Contoh "Saya tidak suka pisang."

Tuesday, December 27, 2011

Melayani Perbualan Seharian

Setiap hari orang dewasa-kanak-kanak, atau pendidik-kanak-kanak perbualan boleh menjadi mudah jika orang dewasa memberi tumpuan kepada 'agenda kanak-kanak.' Pendidik yang terbaik boleh membuat kanak-kanak merasa dihargai, berpuas hati dan bernilai. Berikut adalah sikap dan tingkahlaku orang dewasa/pendidik yang perlu disemai semasa berbual dengan kanak-kanak:
 • mengambilberat kanak-kanak sebagai insan
 • tidak mengganggu semasa kanak-kanak berbual dan bertindakbalas dengan orang dewasa
 • bersedia untuk berkongsi pada detik waktu kanak-kanak memerlukan, kadangkala mengiktiraf pencapaian kanak-kanak dengan menggunakan bahasa non-verbal
 • memberi pertimbangan terhadap komen kanak-kanak sebagai sumbangan yang baik
 • menghormati pendapat individu
 • mengenalpasti potensi setiap kanak-kanak
 • memberi penghargaan khas kepada kanak-kanak yang berpontensi sebagai pemimpin dan penemuan yang dilakukan oleh kanak-kanak.

Monday, December 26, 2011

Unsur Puisi

Puisi yang dihasilkan mempunyai unsur (element) tersendiri dan unsur yang digunakan dalam puisi juga hendaklah difahami. Sebuah puisi yang baik mengandungi unsur seperti asonansi, bahasa figuratif, simili, metafora dan personifikasi. Istilah yang digunakan dalam puisi hendaklah difahami untuk menikmati penghasilan puisi yang berkualiti.

asonansi : pengulangan perkataan bunyi vokal yang sama diikuti dengan bunyi konsonan yang berbeza.

bahasa figuratif : bahasa yang diperkaya dengan imej perkataan dan bentuk percakapan.

simili : perbandingan dua benda yang berbeza biasanya menggunakan perkataan 'seperti'.

metafora: bentuk percakapan untuk membanding menggunakan analogi tetapi tidak dinyatakan.

personafikasi : bentuk percakapan metafora untuk membandingkan haiwan, idea dan benda mempunyai kualiti manusia.

Sunday, December 25, 2011

Jenis Puisi Kanak-Kanak

Puisi tradisional Melayu untuk kanak-kanak jenisnya tidak banyak. Puisi lebih berbentuk pantun empat kerat dan dua kerat. Mungkin terdapat puisi kanak-kanak dari pelbagai suku kaum di nusantara yang belum dikumpulkan dan amat dialu-alukan memberi sumbangan untuk dikumpulkan sebagai warisan generasi akan datang.

Di barat puisi kanak-kanak dapat dinyatakan seperti berikut:
 • lirik melodi: puisi yang menyatakan secara diskriptif dan selalunya ada unsur nyanyian.
 • puisi naratif: menyampaikan cerita atau menyatakan peristiwa atau perkara yang berlaku.
 • limerik: puisi yang mempunyai lima baris setiap set dalam corak rima yang khusus dan biasanya berunsur jenaka.
 • puisi rangkap bebas: tidak mempunyai rima.
 • puisi yang bukan-bukan: selalunya mengelikan hati dan jenaka.

Saturday, December 24, 2011

Puisi Dan Kebolehan Membaca Awal

Pakar-pakar pendidikan awal kanak-kanak percaya bahawa keupayaan kanak-kanak membezakan, mencipta rentak perkataan dan deria rentak perkataan mempunyai hubungan rapat kepada keupayaan membaca. Para pendidik bersependapat secara umumnya terdapat bukti yang menyatakan bahawa kesedaran awal terhadap rentak atau irama dan pengetahuan irama puisi membantu kemahiran literasi. Kenyataan ini mempunyai signifikan dengan perkembangan dalam membaca dan mengeja. Sehubungan itu kesedaran terhadap rentak awal dengan kemahiran fonologi di masa akan datang. Pengetahuan puisi berirama adalah jangkaan yang kukuh untuk kemahiran mengenalpasti perkataan apabila kanak-kanak di peringkat awal membaca.

Friday, December 23, 2011

Puisi Sebagai Media Pembelajaran Kanak-Kanak

Puisi memberi peluang kanak-kanak untuk mempelajari perkataan baru, idea, sikap dan pengalaman kehidupan menerusi kacamata penyair. Jika anda masih ingat cara belajar mengingati hari, nombor dan abjad. Tentunya nyanyian klasik kanak-kanak lagu ABC tentunya terlintas difikiran. Banyak orang yang menghafal puisi mudah semasa kanak-kanak dalam bentuk lagu seperti,"Keretaku," "Bang Selebu," dan puisi teka teki.

Puisi mempunyai bentuk dan aturannya. Puisi adalah bentuk metrikal komposisi imaginasi perkataan yang dipilih dan diluahkan untuk mencipta kekuatan yang selalunya perluahan yang indah didengar dan irama yang menyeronokkan kepada kanak-kanak.Kanak-kanak mengemari di taska dan tadika mengemari untuk menghafal puisi yang mempunyai rangkap (verse) yang pendek. Contohnya; Satu dua tiga lekok, Jantan betina kena ketuk.

Thursday, December 22, 2011

Puisi Kanak-Kanak

Puisi kanak-kanak alat yang menyeronokkan kanak-kanak untuk membina kemahiran mendengar. Aktiviti yang melibatkan puisi dapat memberi peluang untuk meningkatkan bahasa dan literasi menghubungkan keseronokkan dengan perkataan. Puisi mempunyai kualiti yang dirangkumkan atau dipadatkan menjadikan setiap perkataan penting. Format pengulangan rentak menjadikan puisi diingati. Pengulangan adalah strategi untuk belajar dengan menyeronokkan. Bahasa berirama menjadi mudah dan kekal diingatan secara tidak langsung menjadi sebahagian linguistik kanak-kanak dan sumber intelektual untuk kehidupannya.


Wednesday, December 21, 2011

Menggalakkan Kanak-Kanak Membaca Buku (...sambungan)

Minat membaca buku secara sendirian boleh dipupuk menerusi aktiviti membaca gambar atau ilustrasi. Berikut beberapa langkah yang boleh dilakukan untuk menggalakkan kanak-kanak membaca:
 • mengajak kanak-kanak yang boleh membaca sendiri untuk membaca halaman selepas anda membaca (gambar) dua atau tiga halaman.
 • berterusan menggalakkan kanak-kanak yang boleh membaca dan juga yang tidak boleh membaca untuk mengambil bahagian.
 • bertanya kepada kanak-kanak yang terhenti sewaktu membaca, pandu mereka kepada isyarat visual pada halaman buku.
 • bina tindak balas. Selalunya kanak-kanak menjawab soalan menggunakan ayat mudah atau sebahagian ayat sahaja.
 • banyakan tindakan susualan belajar membaca gambar atau ilustrasi. Teruskan membaca ilustrasi sehingga kanak-kanak selesa dengan rutin membaca.

Monday, December 19, 2011

Menggalakkan Kanak-Kanak Membaca Buku

Salah satu cara untuk menggalakkan kanak-kanak memahami idea tentang memupuk tabiat membaca dengan menggunakan teknik fikirkan dengan terang iaitu membaca ilustrasi yang melibatkan beberapa langkah;
 • terangkan kepada kanak-kanak boleh membaca walaupun jika mereka tidak pasti apa yang dinyatakan menerusi cetakan.
 • pilih cerita yang tahapnya yang biasa dan ia boleh dibacakan semula.
 • mula dengan membaca gambar, menjelaskan dalam bahasa yang mudah apa yang dilihat. Gunakan pengetahuan anda terhadap jalan cerita dan isyarat visual dalam ilustrasi untuk menerangkan secara perlahan apa yang berlaku. Baca satu halaman pada masa yang sama, berhenti untuk memberi kanak-kanak menyerapkan komen anda.
 • Jadilah lebih telus dalam pemikiran anda. Terangkan proses pemikiran anda dan kajian anda pada setiap halaman.

Bersambung...

Sunday, December 18, 2011

Membacakan Buku Kepada Kanak-Kanak: 7 Perbincangan Soalan Terbuka

Boleh mengadakan perbincangan soalan terbuka di akhir sesi bercerita. Jadikan sebagai soalan perbincangan spontan dan semulajadi bukan soalan untuk menguji kanak-kanak. Soalan mungkin untuk menjelaskan idea, menggalakkan penggunaan perbendaharaan kata, mengarahkan bahagian cerita yang paling menyeronokkan. Contohnya; "Ada sesiapa yang mempunyai soalan tentang anak itik?"

Aktiviti bercerita hendaklah ditamatkan dengan menyeronokkan dan bersemangat di mana kanak-kanak mempunyai keinginan mendengar cerita lagi pada masa akan datang. Cerita kadangkala berakhir memperlihatkan keseronokan dan menjadi ingatan maka perbincangan untuk menjelaskan cerita adalah tidak bersesuaian. Memadai hentian sebentar dengan senyap menarik nafas adalah lebih sesuai.

Saturday, December 17, 2011

Membacakan Buku Kepada Kanak-Kanak: 6 Melayani Pertanyaan Semasa Bercerita

Semasa membacakan buku cerita kadangkala terganggu oleh pertanyaan kanak-kanak. Jawab dan bincang pertanyaan tersebut dengan ringkas. Jika perlu dan dirasakan gangguan pertanyaan akan mengurangkan minat keseronokan kanak-kanak lain, minta kanak-kanak yang bertanya untuk menunggu sehingga selesai dan akan dilayani setelah habis membacakan buku cerita. Sekiranya masih mahu melayani pertanyaan dan kumpulan kanak-kanak berminat mendengarnya ambil masa untuk berbincang idea tetapi berhati-hati agar tidak terganggu dengan mengambil masa yang panjang terhadap komen sehingga mengganggu cerita yang dibaca.

Kadang-kandang terdapat kanak-kanak yang memasukkan jari ke dalam mulut atau berlaku tertidur semasa waktu membacakan cerita. Beri perhatian semasa membacakan cerita dan anda akan merasakan sama ada anda masih diberi perhatian oleh kanak-kanak atau sebaliknya. Kadangkala anda boleh menarik semula perhatian kanak-kanak untuk menumpukan kepada cerita yang dibacakan dengan menyoal terus seperti,"Sarah, bolehkah kamu nampak ekor tikus?" atau dengan menambahkan gerakan gambar atau pelbagaikan nada suara.

Thursday, December 15, 2011

Membacakan Buku Kepada Kanak-Kanak: 5 Mula Membaca

Cuba melihat perkataan di halaman buku secara sepintas lalu dan menghalakan pandangan kepada mata kanak-kanak sekerap mungkin supaya suara anda terus ke arah kanak-kanak. Di samping itu lihat reaksi gerak tubuh kanak-kanak termasuk ekspresi wajah dan cuba pastikan sama ada kanak-kanak tertumpu dan memahami atau kelihatan keliru. Bercakap dengan jelas dengan nada suara yang sesuai. Gunakan kelajuan percakapan yang sederhana supaya kanak-kanak boleh melihat ilustrasi dan mendengar apa yang anda baca. Tunjukkan kesungguhan dan minat untuk berseronok dengan cerita bersama kanak-kanak. Dramakan dan beri penekanan pada bahagian utama cerita tetapi jangan sampai ketahap kanak-kanak melihat anda dan bukan kepada buku. Tukar nada suara pada watak yang sesuai jika anda merasa selesa melakukannya. Cerita yang baik akan mengawal tumpuan dan selalunya meransang kanak-kanak untuk bertanya dan memberi komen. Hayati dan sampaikan setiap perkataan. Cuba jangan terburu-buru melainkan untuk menambahkan drama pada tempat tertentu.

Wednesday, December 14, 2011

Membacakan Buku Kepada Kanak-Kanak: 4 Cara Memegang Buku

Kedudukan buku semasa membacakan buku cerita; Pegang buku sama ada kedudukannya di sebelah kanan atau di sebelah kiri. Keadaan buku akan dapat dilihat oleh kanak-kanak yang duduk di hadapan anda. Buku hendaklah sentiasa berkedudukan di aras mata kanak-kanak supaya mereka dapat melihat dengan jelas setiap halaman buku. Sekiranya anda memegang buku menggunakan tangan kanan, sekali sekala tangan kiri digunakan untuk menunjukkan perkara yang menarik untuk membantu tumpuan kanak-kanak. Jangan terlalu lama kerana tangan kiri anda akan melindungi halaman dan mengganggu pandangan kanak-kanak.

Tuesday, December 13, 2011

Membacakan Buku Kepada Kanak-Kanak: 3 Bina Kenyataan Pengenalan Yang Memberansangkan

Sebelum membacakan cerita pastikan anda membina kenyataan yang memberansangkan. Anda perlu membaca dan mengetahui kandungan cerita untuk membuat kenyataan yang memberansangkan supaya kanak-kanak berminat mendengar cerita yang akan dibacakan. Kenyataan pengenalan perlu membuatkan untuk mendengar atau menggalakkan mendengar. Contohnya: "Di dalam buku ini seorang budak yang menolong ibunya"; "Monyet sangat lucu dan monyet-monyet dalam buku ini lagi lucu;"Adakah kamu pernah berfikir di mana binatang tidur waktu malam?"; "Pada akhir halaman buku ini ada gambar gergasi yang baik." Seterusnya secara ringkas perkenalkan pengarang dan ilustrator buku.

Monday, December 12, 2011

Membacakan Buku Kepada Kanak-Kanak: 2 Kedudukan Orang Dewasa dan Kanak-Kanak

Menyusun kedudukan antara orang dewasa dan kanak-kanak adalah penting untuk menyelesakan pemikiran. Keadaan hendaklah di aras mata kanak-kanak dan orang dewasa perlu mengadap khayalak semasa bercakap. Keadaan kedudukan suasana bercerita hendaklah menyediakan tempat duduk yang selesa semasa membacakan buku. Ada orang dewasa yang suka menggunakan kerusi kecil untuk kanak-kanak dan guru; manakala ada yang menggunakan ruang hamparan. Hindarkan aktiviti dilaluan trafik dan gangguan bising dengan mencari tempat yang senyap di dalam kelas. Menghalang atau menggurangkan ganguan visual dengan menggunakan pembahagi ruang, langsir atau menyusun perabot.

Kanak-kanak taska/tadika yang membaca dalam kumpulan kecil akan mendapat manfaat yang lebih berbanding dalam kumpulan yang besar. Dicadangkan membuat dua kumpulan sekiranya terlalu ramai kanak-kanak.

Friday, December 9, 2011

Membacakan Buku Kepada Kanak-Kanak: 1 Membuat Persediaan

Membacakan buku kepada kanak-kanak perlu difikirkan usia kanak-kanak yang akan mendengar cerita yang dibacakan. Buku kanak-kanak tatih, taska dan tadika adalah berbeza kandungannya dan ilustrasi yang hendak digambarkan. Minat kanak-kanak juga berbeza mengikut peringkat usia. Jika hendak membacakan buku pastikan perbendaharaan kata hendak dikenalpasti. Perkataan yang tidak difahami dan bukan perkataan yang biasa didengar oleh kanak-kanak hendaklah diberi persamaan perkataan supaya kanak-kanak dapat memahaminya. Baca buku secara sendirian beberapa kali untuk membina penghayatan watak dan jalan cerita sebelum membacakannya kepada kanak-kanak. Berlatih dialog supaya lancar semasa membaca. Anda perlu menganalis, memilih, berlatih dan membuat persediaan.

Thursday, December 8, 2011

Membacakan Buku Kepada Kanak-Kanak

Salah satu aktiviti membacakan buku ialah aktiviti bercerita dalam kumpulan kanak-kanak. Panduan ini mungkin boleh digunakan untuk menjalankan aktiviti bercerita dalam kumpulan.
 1. Fikirkan usia, minat dan minat khusus kumpulan kanak-kanak dan pertimbangkan ciri pemilihan buku.
 2. Susun atur kanak-kanak dan guru yang menyelesakan pemikiran.
 3. Kenyataan pengenalan yang memberansangkan.
 4. Pegang buku sama ada di sebelah kiri atau kanan.
 5. Mula membaca.
 6. Menjawab dan berbincang soalan dengan memuaskan.
 7. Mungkin boleh menyoal dengan soalan terbuka di akhir sesi bercerita.

(...akan dibingcangkan secara terperinci).

Wednesday, December 7, 2011

Buku Abjad Dan Perkataan

Buku abjad dan perkataan iaitu buku yang ada nama objek sama ada di bawah atau di atas objek. Orang dewasa menyediakan jenis buku ini dengan tujuan untuk memberikan maklumat model huruf dan perkataan, gandingan perkataan dan objek. Buku jenis ini berguna kepada kanak-kanak yang berminat ingin tahu tentang bentuk abjad dan perkataan. Orang dewasa boleh menggunakan buku jenis ini untuk bermain huruf dan perkataan.

Kelebihan buku ini kepada kanak-kanak dapat memahami makna dan abad, huruf dan perkataan. Kanak-kanak dapat melihat nama yang dilukis. Buku jenis ini sesuai untuk kanak-kanak taska yang baru diperkenalkan dengan abjad dan perkataan.

Tuesday, December 6, 2011

Buku Bergambar Tanpa Teks

Buku bergambar tanpa teks(perkataan) dikenali juga sebagai buku ilustrasi tanpa teks (perkataan). Buku ilustrasi tanpa teks merupakan salah satu jenis sastera kanak-kanak yang boleh dijadikan aktiviti literasi. Buku jenis ini boleh menggalakkan pertuturan kanak-kanak, kreativiti dan imaginasi. Kebanyak orang dewasa tidak sedar bahawa ilustrasi merupakan asas visual untuk mengembangkan komunikasi kanak-kanak. Menerusi aktiviti menggunakan buku tanpa teks ini memberi peluang kanak-kanak menggunakan perkataan sendiri untuk menyatakan cerita berdasarkan gambar atau ilustrasi. Buku ilustrasi tanpa teks ini juga dapat menggalakkan penerokaan yang bermakna termasuk warna, aksi dan pelbagai visual.

Monday, December 5, 2011

Buku Cerita Yang Digemari Kanak-Kanak

Buku cerita terdiri berbagai jenis cerita iaitu keluarga dan tempat tinggal, cerita binatang, cerita jenaka, cerita pari-pari dan cerita rakyat. Orang dewasa memperkenalkan buku dengan mempunyai matlamat untuk berkongsi peristiwa, melihat kanak-kanak bersemangat dan menumpu perhatian, membuat suara watak, memperkenalkan kebenaran dan pengembaraan, berkongsi sesuatu yang diminati dan membolehkan kanak-kanak mengenalpasti perkara yang kecil.

Kanak-kanak suka kepada buku cerita membolehkan mereka berimaginasi dan fantasi, mengenalpasti watak kemanusiaan, ingin memenuhi impian dan harapan, pengembaraan, ingin tahu, aksi, kesedaran diri, pelbagai visual dan menghayati perkataan.

Sunday, December 4, 2011

Sejauhmana Kita Mendengar Pertanyaan Kanak-Kanak?

Kebiasaan mendengar dengan baik adalah penting dalam mana-mana situasi, baik di rumah mahu pun di sekolah. Orang dewasa terutama guru perlu untuk menilai dirinya tentang kebiasaan mendengar dan keupayaan mendengar setiap hari bekerja bersama kanak-kanak. Jika apa yang diharapkan tidak berbelah bagi dengan kanak-kanak, maka orang dewasa dan juga guru mesti memberi perhatian tanpa berbelah bagi kepada kanak-kanak. Kebanyakan guru dilatih semasa dalam latihan perguruan supaya membongkok atau merendahkan diri pada aras mata kanak-kanak apabila bercakap dengan kanak-kanak, tetapi sejauh mana kita melakukannya semasa kita mendengar dengan kanak-kanak?

Dua faktor yang mungkin mengurangkan keupayaan orang dewasa untuk mendengar dan sebagai model tingkahlaku mendengar:
 1. Mereka mungkin tidak mempunyai pengalaman mendengar dari guru semasa zaman persekolahannya (termasuk pensyarah di kolej) yang mendengar dengan perhatian dan menghargai pertanyaan kanak-kanak.
 2. Guru mungkin sibuk menyampaikan maklumat sehingga mereka tertinggal soalan yang berharga dan komen kanak-kanak kecil. Jenis gaya interaksi mengajar kanak-kanak duduk secara pasif dan menjauhkan untuk menyoal.

Saturday, December 3, 2011

Aktiviti Mendengar Kreatif

Aktiviti mendengar kreatif dijalankan untuk mencipta perasaan atau tindakbalas. Audio visual boleh mencipta perasaan atau emosi. Berbincang selepas aktiviti membaca kuat dan peristiwa literasi lain membolehkan kanak-kanak untuk mencetuskan perasaan dan idea. imaginasi. Kanak-kanak digalakkan mencetuskan perasaan dan idea dalam penghasilan lukisan, drama atau lain bentuk perluahan perasaan.

Mendengar kreatif telah digunakan untuk strategi melahirkan potensi kreatif. Adakah di antara kita yang tidak mempunyai pengalaman lalu apabila mendengar atau mempunyai gambaran mental semasa menghayati lagu atau muzik?

Thursday, December 1, 2011

Aktiviti Mendengar Membeza

Mendengar membezakan boleh meningkatkan perhatian dan memperbaiki keupayaan kanak-kanak membaca. Aktiviti mendengar membolehkan keupayaan kemahiran kanak-kanak untuk membezakan bunyi atau corak bunyi yang sama dan berbeza. Kemahiran ini perlu apabila kanak-kanak menanggap perkataan dalam proses awal membaca. Orang dewasa boleh bermain dengan bahasa dan kanak-kanak cuba menyebut setelah mendengarnya.
Contoh:
Buaya bawa biawak
Tupai tutup topi
Lengan tangan kanan