Saturday, January 28, 2017

Jangan biarkan kanak-kanak tanpa pengawasan

Thursday, January 26, 2017

Sastera Kanak-Kanak Di Malaysia

Panel Hadiah Sastera Perdana Malaysia 2014
Sastera kanak-kanak di Malaysia semakin berkembang cuma ketandusan ilustrator buku bergambar. Peranan ilustrator sangat penting dalam meningkatkan genre sastera kanak-kanak. Ilustrator perlu mempunyai jati diri untuk memaparkan penghasilan seni berdasarkan latar dan imej perwatakan tempatan bukan terpengaruh kepada ilustrasi luar budaya sendiri.