Thursday, August 15, 2013

Peringkat 4: Kematangan

Setelah mengajar selama lima tahun atau lebih bekerja dengan kanak-kanak, selalunya pendidik mendapati dirinya kurang berminat dari hari ke hari mempraktikan secara terperinci pengajarannya apabila dirinya telah menguasai pengajaran. Pendidik lebih berminat terhadap nilai, teori, isu dan falsafah di sebalik pekerjaannya. Seminar, bengkel dan melanjutkan pengajian lebih tinggi dan membaca tentang profesionalisme pendidikan awal kanak-kanak mungkin dapat mempertingkatkan lagi profesionnya sebagai pendidik disamping mendapatkan idea terkini.

No comments:

Post a Comment