Wednesday, August 14, 2013

Peringkat 3: Memperbaharui

Setelah tiga ke lima tahun mengajar di kelas guru mungkin mendapati dirinya merasa bosan atau tidak merasa kepuasan dengan tugasnya. Pada peringkat ini digalakkan menghadiri seminar, bengkel, menjadi ahli persatuan dan melawat institusi lain boleh mempertingkatkan lagi minat dan menambahbaikan amalan profesion sebagai pendidik. Pengetahuan yang dipelajari semasa dalam pengajian atau kursus masih belum mencukupi dan menghadiri sesuatu seminar atau bengkel akan dapat menambahkan idea baru dan kemahiran.

No comments:

Post a Comment