Tuesday, August 27, 2013

Penjagaan Keselamatan Kanak-Kanak

Keselamatan adalah sebahagian aktiviti harian yang penting dalam program pendidikan awal kanak-kanak. Keselamatan adalah seperti berikut:
  1. Penjagaan persekitran
  2. Persediaan kecemasan
  3. Kawalan keselamatan kanak-kanak
  4. Amalan kebersihan dan kesihatan
  5. Kesedaran keselamatan

No comments:

Post a Comment