Saturday, August 24, 2013

Tanggapan Awal Perkembangan Pendidikan Awal Kanak-Kanak (4)

Tanggapan awal mempercayai bahawa kanak-kanak aktif sebagai pembelajar apabila:
  1. Mereka melakukan kerja tentang perkara yang menarik perhatiannya, orang dewasa akan bersana dengan kanak-kanak semasa membuat kerja atau bermain, minat melakukan secara kumpulan, kemahiran secara kumpulan dan kumpulan sosial.
  2. Menilai secara kumpulan atau dengan rakan sebaya.
  3. Merasakan ganjaran dalaman menerusi kepuasan setelah tugasan dapat diselesaikan.

No comments:

Post a Comment