Sunday, September 1, 2013

Main Mengikut Perspektif Sosio-Budaya

Pandangan sosio-budaya menyatakan bahawa kanak-kanak mula-mula memperoleh pengetahuan menerusi interaksi sosial dengan ibu bapa, guru, adik beradik dan rakan sebaya. Oleh itu kefahaman mempengaruhi dan terbentuk daripada nilai budaya dan kepercayaan. Semasa kanak-kanak bermain mereka selaraskan dengan nilai budaya secara implisit dalam budaya mereka. Apabila kanak-kanak memerlukan sokongan interaktif dengan rakan sebaya atau orang dewasa, mereka mendapatkan budaya yang bersesuaian cara mengemukakan idea dan menyelesaikan masalah.

No comments:

Post a Comment