Monday, December 12, 2016

Warna dan Pencayaan


Makmal Pendidikan Awal Kanak-Kanak peranan warna dan pencayaan dapat menghidupkan suasana harmoni tanpa lukisan mural, menampal poster sebagai hiasan dan mengantung mobil. Pemilihan warna dan konsep adalah penting untuk memberi ketenangan kepada kanak-kanak.

Sunday, December 11, 2016

Penghargaan

Saya amat terharu diberi penghormatan untuk menyampaikan Diploma Pendidikan Awal Kanak-Kanak untuk graduan Kolej Sidma Kota Kinabalu Sabah. Kolej Sidma begitu komited dengan program pendidikan awal kanak-kanak yang mempunyai pelajar sehingga menganugerah diploma khusus untuk graduan dalam bidan ini. Terima kasih tidak terhingga atas penghargaan kepada pihak pengurusan kolej khususnya Prof Dr Mornie Kambrie dan pengurusan tertinggi. Satu-satunya institusi yang memberi pengiktirafan perjuangan saya dalam bidang pendidikan awal kanak-kanak yang saya tidak terfikir masih ada yang sudi memberi penghargaan tertinggi buat diri saya di penghujung usia.