Friday, August 30, 2013

Main Mengikut Pandangan Psikoanalitik

Psikoanalitik berasaskan kepada teori Freud yang menganggap peranan main sebagai cara untuk melepaskan emosi kanak-kanak. Menurut teori ini juga kanak-kanak menggunakan main sebagai tindakbalas dunianya dan untuk belajar menangani situasi kesukaran yang dihadapi sebelum mereka berfikiran matang. Menerusi main kanak-kanak memperoleh kekuatan mengatasi yang menakutkan, kekeliruan atau mengecewakannya. Contohnya semasa main, kanak-kanak mungkin mengambil peranan gurunya, ibu bapa atau orang dewasa lain dan dilakonkan menerusi main dengan tanggapan kuasa orang dewasa.

No comments:

Post a Comment