Monday, August 19, 2013

Nilai Utama Dalam Pendidikan Awal Kanak-Kanak

Terdapat nilai utama dalam pendidikan awal kanak-kanak utnuk kanak-kanak dan orang dewasa;
1. Menghormati dan mengenalpasti setiap individu sebagai insan yng unik.
2. Mendorong kanak-kanak dan orang dewasa menyedari pontensi sepenuhnya.
3. Menyediakan persekitaran yang dapat memupuk sikap dan kendirinyang positif pada kanak--kanak, staf dan keluarga.
4. Memupuk autonomi dan kesedaran diri pada kanak-kanak, staf dan keluarga.

No comments:

Post a Comment