Friday, August 23, 2013

Tanggapan Awal Perkembangan Pendidkan Awal Kanak-Kanak (3)

Pada peringkat awal falsafah pendidikan awal kanak-kanak bahawa  kanak-kanak dipercayai akan menjadi pembelajar yang aktif dan dapat belajar secara terbaik apabila mereka;
1. Membina kefahaman menikut kadar perkembangan  interlektual masing-masing.
2. Merancang dan berkejasama dengan rakan dan orang dewasa.
3. Menyelesaikan masalah.
4. Mencipta konsep dan mencipta semu

No comments:

Post a Comment