Friday, August 9, 2013

Kepentingan Emosi Yang Sihat

Cara anda merasa tentang diri sendiri dan persekitaran memberi kesan kepada kualiti interaksi anda dengan orang lain sama ada di rumah dan di tempat kerja. Sebaliknya, tanggapan anda terhadap kecekapan sebagai pendidik memberi kesan cara anda merasa tentang diri sendiri dan kerja anda. Meneruskan mengajar anda mesti mempunyai perasaan yang positif tentang diri sendiri sama ada sebagai peribadi atau profesional. Sekirannya anda ingin maju perlu mempunyai pandangan yang realistik terhadap keupayaan diri, bersedia untuk mencuba perkara baru dan belajar daripada kesilapan.

No comments:

Post a Comment