Saturday, July 6, 2013

Perbualan Sesuatu Yang Dialami

Kanak-kanak perlu diberi asas yang kukuh, benar, hidup menerusi pengalaman. Jika orang dewasa berbincang sesuatu yang bukan dialaminya akan hanyut tenggelam begitu sahaja. Pendedahan pengalaman sebenar membantu pengunaan perkataan.

No comments:

Post a Comment