Saturday, July 27, 2013

Peranan Guru

Dimensi pertama profesional mendidik awal kanak-kanak oerlu dilihat isu penting peranan guru.  Istilah peranan (role) merujuk kepada harapan (exepectation) yang dibuat oleh orang ramai sebab guru memegang kedudukan tertentu dalam masyarakat. Sebenarnya kerjaya guru awal kanak-kanak bukan suatu yang kecil diambil mudah. Sebaliknya harapan bersama dengan peranannya yang banyak, pelbagai dan kadangkala bertentangan (contradictory). Kebanyakan orang bersetuju bahawa kerjaya pendidik awal kanak-kanak adalah untuk membantu kanak-kanak belajar dan membesar. Namun perkara khusus guru diharapkan untuk memenuhi matlamat bergantung kepada perdebatan. Terdapat perbezaan pendapat yang berbeza apa yang perlu kanak-kanak belajar dan lakukan semasa di sekolah (taska/tadika). Ada yang berpendapat guru lebih pentiang mengajar fakta dan kemahiran selain berfikir dan penyelesaian masalah. Bagaimana pun masih ada yang percaya perkembangan intelektual tidak penting untuk awal kanak-kanak beranggapan kanak-kanak perlu belajar menyesuaikan diri dengan orang lain dalam kumpulan dan merasa selesa tentang dirinya sebagai manusia dan sebagai pembelajar.

No comments:

Post a Comment