Monday, July 8, 2013

Menggalakkan Perbualan Dan Dialog

Menggalakkan perbualan dan dialog terdapat lebih banyak membantu perkembangan daripada mengajar kanak-kanak menyebut nama warna atau objek yang dikehendaki walau pun belajar menyebut nama benda dan membina perbendaharaan kata nilai yang diperlukan dalam penguasaan bahasa. Perkara yang lebih penting daripada kemahiran perkataan adalah menggunakannya untuk menyatakan idea dan membina kemahiran perbualan menjadi asas kepada keupayaan berbahasa.

No comments:

Post a Comment