Thursday, July 4, 2013

Mendengar Terhadap Kanak-Kanak

Kebanyakan orang dewasa terutamanya wanita dan khususnya guru wanita gemantar selalunya sibuk bercakap sendirian sehingga melupakan kanak-kanak. Kanak-kanak pula belajar bertutur menerusi apa yang didengarinya. Memberi perhatian dan tumpuan apa yang dicakapkan dan mendengar kedua-dua perkara iatu kandungan permukaan dan kepada mesej disebaliknya memberi sokongan yang berguna kepada kanak-kanak untuk meneruskan keupayaannya berkomunikasi.

No comments:

Post a Comment