Sunday, July 7, 2013

Aktiviti Andaian Meghilangkan Fokus Berbahasa

Kebanyakan guru atau orang dewasa mengambil jalan mudah merancang aktiviti bersama kanak-kanak kecil dengan mengandaikan mereka telah melalui pengalaman perkara yang hendak dibincangkan. Mereka juga berandaian peralatan menarik dengan kehadiran guru dan orang dewasa dapat menghasilkan perkembangan bahasa dan keupayaan mentanl. Kajian oleh Blank dan Solomon (1968, 1969) menunjukkan bahawa persekitaran yang kaya bukan sahaja tidak mencukup kehilangan fokus kanak-kanak. Pembinaan bahasa yang terbaik untuk kanak-kanak memerlukan penggunaan perkataan untuk menyatakan konsep dan pemikiran tentang apa yang sedang berlaku, telah berlaku atau akan berlaku; merupakan aktiviti yang banyak memberikan kebaikan kepada kanak-kanak.

No comments:

Post a Comment