Saturday, July 13, 2013

Mengekalkan Minat Menerusi Kurikulum Yang Bersesuaian

Kurikulum yang bersesuaian dan releven berdasarkan kepada minat kanak-kanak dan mengajar kanak-kanak kepada perkara yang perlu diketahui. Kurikulum tidak dapat mencapai matlamatnya jika tidak diminati, tidak kepuasan pembelajar. Bagaimana pun selalunya kurikulum dirancang sepanjang tahun. Walau pun pendekatan ini mempunyai nilai, bahayanya perancangan yang panjang menjadikan guru letih dan tidak memberi tindakbalas kepada kanak-kanak. Keadaan ini akan mematikan minat kanak-kanak. Hal ini bukan bermaksud kurikulum perlu tidak boleh dijangkakan perancangannya. Guru bertanggungjawab untuk menggunakan minat kanak-kanak menerusi dua cara: menyediakan maklumat dan perbendaharaan kata tentang subjek dan memberi peralatan sebagai medium pengajaran kemahiran yang diperlukan.

No comments:

Post a Comment