Saturday, July 20, 2013

Membina Kurikulum Kognitif

Terdapat tiga langkah membina kurikulum kognitif yang perlu diberi pertimbangan jika modelnya memberi kesan yang maksimum. Pertama, mengunakan sepenuhnya cadangan spontan dan minat yang datang daripada kanak-kanak. Kedua, pengembangan secara horizontal minat kanak-kanak menerusi penambahan maklumat dan pengalaman. Ketiga, perkembangan kurikulum secara vertikal yang memberi peluang untuk diamalkan terhadap keupayaan pembentukan sesuatu konsep yang jangka panjangnya akan meningkatkan kecekapang intelektual.

No comments:

Post a Comment