Monday, July 15, 2013

Pembelajaran Kognitif Pengalaman Sebenar

Sentiasa memberikan kanak-kanak pengalaman sebenar semasa pembelajaran kognitif. Gunakan bahan dan peralatan sesuai dengan keupayaan yang membolehkan kanak-kanak mendapat pengalaman sebenar hasil daripada penerokaan yang diminati. Pembelajaran kognitif berasaskan pengalaman sebenar bukan yang direka-reka oleh guru. Beri masa kanak-kanak bereksperimen dan meneroka sesuatu yang belum diketahui. Peranan guru hanya memberi galakkan dan bimbingan kepada kanak-kanak.

No comments:

Post a Comment