Tuesday, July 30, 2013

Peranan Pendidik Sebagai Ibu Bapa Di Taska

Pendidik awal kanak-kanak berperanan sebagai ibu bapa kepada kanak-kanak tetapi mereka bukanlah ibu bapa, mereka tetap sebagai pendidik. Ibu dan pendidik perlu berbeza tahap perapatan terhadap kanak-kanak. Ibu perlu lebih bias atau berat sebelah tumpuannya dan berfikir anak mereka adalah insan yang terhebat dan teristimewa di dunia. Manakala pendidik pula perlu menghargai kanak-kanak tetapi dengan cara yang lebih realistik. Pendidik perlu lebih objektif untuk membuat pemerhatian dan menilai kanak-kana secara realistik dan berkerja dengan kanak-kanak bukan sahaja secara individu tetapi juga dalam kumpulan. Pendidik perlu ingat difikirannya sentiasa seimbang antara keperluan individu dan keseluruhan kumpulan.

No comments:

Post a Comment