Friday, July 12, 2013

Pembelajaran Kognitif Yang Menyeronokkan

Jika kita bersetuju dengan behavioris (tingkahlaku) bahawa manusia akan mengulangi aktiviti yang diberi ganjaran hasil tindakannya. Cara ini juga boleh digunakan kepada memupuk keseronokan pembelajaran kognitif. Kita mahukan kanak-kanak untuk berfikir dan belajar. Kanak-kanak akan meneruskan melakukannya jika mengalami keseronokan sewaktu mereka terlibat dalam pembelajaran. Langkah ke dua paling penting semasa merancang kurikulum kognitif perlu ada sumber tulin yang dapat meransang keseronokan belajar kepada kanak-kanak.

No comments:

Post a Comment