Friday, July 26, 2013

Memahami Guru Sebagai Profesional

Profesion adalah pekerjaan yang memerlukan pendidikan lanjutan (advance) dan latihan yang khusus.khusus. Terdapat beberapa cara untuk melihat profesion. Dalam kontek profesion pendidikan awal kanak-kanak boleh dilihat menerusi enam kriteria seperti berikut:
  1. Pengetahuan yang khusus dan kepakaran.
  2. Latihan yang berterusan dan mempunyai syarat kelayakan kemasukan yang ditetapkan.
  3. Kod etika.
  4. Amalan piawaian.
  5. Aoutonomi.
  6. Komitmen yang signifikan kepada nilai sosial.

No comments:

Post a Comment