Saturday, July 20, 2013

Membina Keupayaan Pembinaan Konsep

Biasanya guru mengajar dan memberi fakta kerana mereka tidak pasti terhadap proses pembinaan konsep. Contohnya guru memberi fakta warna dan nama bentuk agar kanak-kanak lulus dalam ujian jika guru memberi informasi tersebut. Peranan guru sebagai pemberi maklumat dan fakta tidak lagi sesuai, kanak-kanak sepatutnya diajar membina pembentukan konsep dan proses yang melibatkan fakta daripada memberi penekanan semata-mata pada fakta itu sendiri.

No comments:

Post a Comment