Monday, July 15, 2013

Membaca Atau Menghafal?

Seorang guru membacakan buku dan kanak-kanak tadika mengikut apa yang dibacakan oleh guru. Kemudian guru meminta kanak-kanak menamakan haiwan yang terdapat di dalam buku itu. Setiap kanak-kanak menyebut haiwan yang telah dibaca. Seterusnya guru mengeluarkan gambar haiwan dan meminta kanak-kanak mengeja nama haiwan yang dipaparkan. Seimbas lalu mereka yang melihat kanak-kanak boleh membaca buku dalam bahasa Inggeris amat mengkagumkan.

Jika diamati kali pertama guru membacakan buku kanak-kanak sudah boleh membaca dengan betul. Caranya guru membaca kanak-kanak mengikut apa yang dibacakan oleh guru. Buklu yang kecil dan perkataan yang tidak dapat dilihat oleh semua kanak-kanak tetapi kanak-kanak tetapi mematuhi arahan guru dengan mengikut apa sahaja yang dibaca oleh guru. Adakah kanak-kanak ini benar-benar boleh membaca atau mengikut bacaan seperti burung kakaktua?

No comments:

Post a Comment