Monday, July 22, 2013

Kurikulum Mendatar

Kurikulum mendatar (horizontal) menyediakan peluang kepada kanak-kanak pengalaman sebenar. Misalnya kanak-kanak berminat mengetahui burung. Banyak pengalaman sebenar yang boleh dilakukan oleh guru dengan pelbagai aktiviti mendalami pengetahuan tentang burung. Sangkar burung, sarang burung, telur burung, pemakanan, anak-anak burung, kehidupan burung, bunyi burung, lawatan ke taman burung, membacakan buku tentang burung. Pengalaman sebegini biasanya disampingkan dengan pembelajaran bahasa untuk mengenalpasti dan melabel pelbagai aspek pengalaman.

No comments:

Post a Comment