Sunday, July 21, 2013

Kurikulum Spontan Pembelajaran Kognitif

Apabila guru membina kurikulum spontan hendaklah mengambil apa sahaja yang diutarakan oleh kanak-kanak pada masa itu dan bina pengalaman pada perkara tersebut. Contohnya jika kanak-kanak membawa belalang ke tadika, guru boleh melukis atau mendapatkan buku berkaitan belalang untuk membantu pelajaran lebih luas berasaskan belalang. Kurikulum spontan adalah releven dengan minat yang datangnya daripada kanak-kanak. Mengunakan idea kanak-kanak memupuk perasaan kanak-kanak secara individu.

No comments:

Post a Comment