Thursday, July 25, 2013

Memahami Guru Sebagai Seorang Insan

Guru pendidikan awal kanak-kanak merupakan seorang insan yang mempunyai ciri-ciri (personaliti) kuasa pengaruh yang berkesan cara mereka berhubung dengan kanak-kanak, orang dewasa dan cara kelakuan mereka di bilik darjah. Personaliti termasuklah kualiti trait pada pemikiran, tingkahlaku dan emosi. Kesannya kanak-kanak akan menjadikan guru sebagai model yang terdekat dengannya.

No comments:

Post a Comment