Friday, July 19, 2013

Pembelajaran Kognitif Seiring Dengan Bahasa

Jadikan bahasa sebahagian daripada pembelajaran kognitif yang hanya tertumpu kepada pelajaran kognitif semata-mata sahaja. Guru memainkan peranan penting dalam pembentukan konsep dan perkembangan mental. Caranya dengan mengabungkan bahasa dengan pengalaman, menambah perkataan yang mana kanak-kanak tidak berupaya menyatakan sendiri atau menyoal membawa kanak-kanak berfikir sesuatu supaya lebih jelas.

No comments:

Post a Comment