Thursday, July 18, 2013

Pembelajaran Kognitif Disebatikan Dengan Pengalaman Afektif

Pembelajaran kognitif kebiasaannya tidak disebatikan dengan emosi. Oleh itu pengalaman emosi perlu sebagai tambahan dalam keseronokan perlu disertakan dalam pembelajaran kognitif. Perasaan dan pengalaman sosial menjadi asas sebahagian daripada pembelajaran kongnitif. Pendidikan yang baik menerima dan menangani dengan perasaan. Contohnya masa mempelajari anak-anak haiwan atau cuaca boleh diselitkan pengalaman emosi. Begitu juga kemahiran sosial boleh berlaku semasa pengalaman pembelajaran kognitif.

No comments:

Post a Comment