Tuesday, July 23, 2013

Kurikulum Menegak

Kurikulum menegak (vertical) dibina pada pengalaman yang disediakan oleh perkembangan mendatar dan mengunakan kandungan fakta sebagai medium untuk melatih kemahiran berfikir. Sebagai contoh, semasa kanak-kanak belajar tentang burung guru boleh membina konsep kumpulan dengan menyediakan gambar untuk dipilih atau model burung pelbagai kagetori sambil bertanya kepada kanak-kanak,"Bagaimana kamu tahu benda ini burung? Adakah kapalterbang itu burung? Adakah layang-layang juga burung? Adakah merbok itu burung? Perancangan perlu berhati-hati dalam memberi pengalaman yang jelas apa yang akan dilakukan oleh kanak-kanak dan jenis kemahiran konsep yang hendak dihubungkan. Guru perlu mengambil bahagian bersama kanak-kanak secara aktif bukan sahaja membina pembelajaran tetapi juga bercakap dengan kanak-kanak semasa mereka menggunakan bahan dengan mengemukakan soalan yang menggalakkan mereka berfikir.

No comments:

Post a Comment