Monday, April 1, 2013

Cara Positif Meningkatkan Keyakinan Diri (3)

Menghormati kanak-kanak merupakan salah satu cara untuk meningkatkan keyakinan diri kanak-kanak. Satu cara untuk menunjukkan rasa hormat kepada kanak-kanak ialah menghormati keputusan kanak-kanak apabila diberi pilihan. Apabila guru telah memberi peluang untuk kanak-kanak memilih seperti alat permainan,"Apa yang kamu kehendaki adalah sangat penting. Saya percaya kamu lebih tahu daripada saya. Saya beri peluang kamu pilih yang kamu paling minat." Selain daripada itu cara menghormati kanak-kanak jangan sesekali menegur atau mengkritik kanak-kanak di depan khalayak. Kanak-kanak mempunyai harga diri dan mendisiplinkan tingkahlaku depan khalayak akan memberi kesan negatif kepada kanak-kanak.

No comments:

Post a Comment