Monday, April 22, 2013

Faktor Kanak-Kanak Berkawan

Kanak-kanak berkawan bergantung kepada berbagai unsur termasuklah persamaan umur, jantina dan mudah bergaul mesra. Bergitu juga pengaruh kepada kualiti individu yang menarik. Kadangkala terdapat kanak-kanak yang terlalu rapat berkawan sehingga sukar untuk berpisah semasa melakukan aktiviti di dalam kelas taska atau pun tadika. Guru di taska dan tadika perlu peka keadaan ini untuk melatih kanak-kanak menerima setiap kanak-kanak sebagai rakan dalam satu kumpulan.

No comments:

Post a Comment