Monday, April 8, 2013

Mendidik Kanak-Kanak Belajar Berkongsi Peralatan

Salah satu kemahiran sosial yang perlu ditekankan ialah mendidik kanak-kanak belajar berkongsi peralatan yang juga merupakan aspek murah hati. Peraturan yang jelas perlu dilaksanakan kepada kanak-kanak dan guru hendaklah menyelia dengan betul. Sebagai contoh apabila peralatan tidak mencukupi seperti buaian, guru hendaklah menetapkan peraturan giliran dalam jangka masa tertentu. Maklumkan apabila tiba giliran seterusnya.

No comments:

Post a Comment