Tuesday, April 2, 2013

Cara Positif Meningkatkan Keyakinan Diri (4)

Membantu kanak-kanak meningkatkan kemahiran dan kecekapan merupakan sumber luaran keyakinan diri. Walau pun pelbagai aktiviti yang diberikan seperti dapat membantu kemahiran dan kecekapan tetapi masih ada yang perlu dibantu untuk membina gambaran keyakinan diri untuk kanak-kanak. Guru boleh membantu membina sumber dalaman keyakinan diri dengan memupuk kecekapan. Apabila kanak-kanak boleh membuat sesuatu dengan baik sama ada berlatih di sudut permainan atau menyusun bongkah dengan betul sekurang-kurangnya kanak-kanak itu telah mendapat sedikit kemahiran menyakinkan dirinya. Aktiviti kreatif banyak memberikan peluang terbaik untuk memberi pengalaman kecekapan dan kepuasan kepada kanak-kanak.

No comments:

Post a Comment