Friday, April 5, 2013

Amalan Penjagaan Kesihatan

Bermula bayi dilahirkan ibu bapa amat menitik beratkan penjagaan kesihatan bayi agar pertumbuhan bayi dalam keadaan sihat. Di peringkat kanak-kanak terus diberi perhatian oleh orang dewasa supaya kanak- kanak sentiasa sihat dan cergas. Amalan pemakanan yang sihat dititikberatkan agar pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak berada dalam keadaan yang sihat. Pemakanan yang sihat memberi kesan kepada kesihatan kanak-kanak secara tidak langsung mempengaruhi kesan pembelajaran yang meliputi keseluruhan domain iaitu bahasa, fizikal, kognitif, estetika dan sosio emosi.

No comments:

Post a Comment